Danh mục sản phẩm
Thứ hai, ngày 23/05/2022    08 : 39  pm      Sơ đồ web Tiếng việt English
Thành Tích
Album
Xem tất cả
Tin phân bón thế giới

GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (21/02/2013)   

LOẠI HÀNG

ĐƠN GIÁ USD/TẤN

Urea China Fob bulk

415 - 420

Urea Yuzhnyy Fob bulk

395 – 400

 

DAP China Fob bulk

490 - 520

DAP US Gulf  Fob bulk

480 - 486

MOP CFR bulk SEA Standard

430 – 450


Tin nông sản

GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (21/02/2013) (22.02.2013 12:14)
Xem tiếp...
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (03/05/2012) (04.05.2012 12:42)
Xem tiếp...
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (26/04/2012) (04.05.2012 12:42)
Xem tiếp...
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (19/04/2012) (20.04.2012 12:46)
Xem tiếp...
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (12/04/2012) (17.04.2012 09:01)
Xem tiếp...
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (05/04/2012)(09.04.2012 12:33)
Xem tiếp...
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (29/03/2012) (30.03.2012 15:06)
Xem tiếp...
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (22/03/2012) (23.03.2012 14:55)
Xem tiếp...
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (15/03/2012)(23.03.2012 14:51)
Xem tiếp...
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (08/03/2012) (12.03.2012 14:32)
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  [sau]