Danh mục sản phẩm
Thứ năm, ngày 02/12/2021    06 : 58  am      Sơ đồ web Tiếng việt English
Thành Tích
Album
Xem tất cả
Tin phân bón thế giới

GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (21/02/2013)   

LOẠI HÀNG

ĐƠN GIÁ USD/TẤN

Urea China Fob bulk

415 - 420

Urea Yuzhnyy Fob bulk

395 – 400

 

DAP China Fob bulk

490 - 520

DAP US Gulf  Fob bulk

480 - 486

MOP CFR bulk SEA Standard

430 – 450


Tin nông sản
GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (19/04/2012) [ 20.04.2012 12:46 ]


GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (19/04/2012)   

LOẠI HÀNG

ĐƠN GIÁ USD/TẤN

Urea China Fob bulk

460 - 480

Urea Yuzhnyy Fob bulk

515 – 515

 

DAP China Fob bulk

490 - 500

DAP Tampa-US Fob bulk

505 - 525

MOP CFR bulk SEA Standard

510 – 535

 Bản để in  Lưu dạng file Lượt truy cập: 3923
  GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (21/02/2013)  [22.02.2013 12:14]
  GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (03/05/2012)  [04.05.2012 12:42]
  GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (26/04/2012)  [04.05.2012 12:42]
  GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (12/04/2012)  [17.04.2012 09:01]
  GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (05/04/2012)  [09.04.2012 12:33]
  GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (29/03/2012)  [30.03.2012 15:06]
  GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (22/03/2012)  [23.03.2012 14:55]
  GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (15/03/2012)  [23.03.2012 14:51]
  GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (08/03/2012)  [12.03.2012 14:32]