Danh mục sản phẩm
Thứ hai, ngày 23/05/2022    08 : 56  pm      Sơ đồ web Tiếng việt English
Album
Xem tất cả
Tin phân bón thế giới

GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI (21/02/2013)   

LOẠI HÀNG

ĐƠN GIÁ USD/TẤN

Urea China Fob bulk

415 - 420

Urea Yuzhnyy Fob bulk

395 – 400

 

DAP China Fob bulk

490 - 520

DAP US Gulf  Fob bulk

480 - 486

MOP CFR bulk SEA Standard

430 – 450


Tin nông sản
Trở lại
Hình 1
Hình 1
Hình 2
Hình 2
Hình 3
Hình 3
Hình 4
Hình 4
Hình 5
Hình 5
Hình 6
Hình 6
Hình 7
Hình 7
Hình 8
Hình 8
Hình 9
Hình 9
Hình 10
Hình 10
Hình 11
Hình 11
Hình 11
Hình 11
Hình 12
Hình 12
Hình 13
Hình 13
Hình 14
Hình 14
Hình 15
Hình 15
Hình 16
Hình 16
Hình 17
Hình 17

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]