Hoàng Lê http://hoangle.vn

FERTI MAX 12-12-17(Sop) +Te
27.01.2010

FERTI MAX 12-12-17(Sop) +Te

Thành phần dinh dưỡng chính:

Ñaïm (N)                 : 12 % .                 Manheâ (MgO)  :  2 %.   

Laân (P2O5)             : 12 % .                 Keõm (Zn)         :  0.01%.

Kali (K2O)             : 17 %.                  Bo (B)                : 0.02 %.

Löu huyønh (S)       : 6%.                      Saét (Fe)           : 0.05 %.

Can xi (Ca)           : 1.5 %. Công dụng: Dùng làm phân bón gốc cho cây trồng, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản, màu sắc sản phẩm đẹp hơn.

Lượng bón: Từ 250 đến 500 kg/ha tuỳ thuộc mỗi loại cây trồng, bón từ 2 đến 3 lần/vụ.

Khối lượng tịnh : 20 kg

Sản xuất tại:  Hàn Quốc

Hàng được đóng trong bao  PP bên ngoài.

Mẫu hạt phân FERTI MAX

12-12-17(Sop)+Te

Hình mặt sau bao FERTI MAX 12-12-17(Sop)+TeURL của bản tin này::http://hoangle.vn/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=416

© Hoàng Lê contact: info@hoangle.vn