Hoàng Lê http://hoangle.vn

PHÂN BÓN VI LƯỢNG CAO CÂP ZETA
27.01.2010

Thành phần dinh dưỡng chính:

Lân (P2O5) : 0.21 %.    
Kali (K2O) : 0.45 %.    
Can xi (Ca) : 23.57 %.  
Lưu huỳnh (S) : 0.04 %.    
Manhê (Mg) : 2.45 %.    
Silic (SiO2) : 15.83 %.
Sắt (Fe2O3) :1.75 %.
Nhôm (Al2O3) : 12.87%.
Đồng (Cu)   : 10.1 mg/kg
Kẽm (Zn)  : 34.0 mg/kg.
Bo (B)  :1555 mg/kg.


Công dụng: Dùng làm phân bón lá, tưới gốc cho các loại cây trồng, giúp tăng khả năng đậu trái, chống nứt trái, thối trái, tăng năng suất và chất lượng nông sản, mầu sắc, mẫu mã sản phẩm đẹp hơn.

Lượng phun : từ 150 dến 300 gam/ha (6-12 gam/bình 16 lit) tùy thuộc mỗi lọai cây trồng, phun từ 3-4 lần/vụ.

Lượng tưới: Tưới với tỷ lệ 1:(3000 -6000) tùy thuộc mỗi loại cây trồng, tưới từ 2- 3 lần/vụ.

Khối lượng tịnh : 01 kg.

Sản xuất tại: Hàn Quốc.

Mặt sau phân vi lượng Zeta

Hình mẫu hạt phân ZetaURL của bản tin này::http://hoangle.vn/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=418

© Hoàng Lê contact: info@hoangle.vn