Hoàng Lê http://hoangle.vn

PHÂN KALI NITRATE (KNO3)
27.01.2010

Thành phần dinh dưỡng chính:

Đạm (N)           : 13 %.
Lân (P2O5)      : 0 %.
Kali (K2O)        : 46 %.

Khối lượng  tịnh : 25 kg
Sản xuất tại: Jordan

Hàng được đóng trong bao PE bên trong và bao PP bên ngoài. 

Mặt trước sản phẩm KNO3

Mặt sau sản phẩm KNO3URL của bản tin này::http://hoangle.vn/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=419

© Hoàng Lê contact: info@hoangle.vn